English Persian
پنج شنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۰۸:۱۵
تغییر اندازه فونت:
 

 
انواع سرویس های دیتا کدامند؟
ارئه خدمات و سرویس در شرکت ارتباطات دیتا به چه صورتی است?

انواع سرویس های دیتا کدامند؟

1/سرویس ارتباط به اینترنت بین الملل IP

 2/سرویس نقطه به نقطه IP

3/سرویس ارتباط نقطه به شبکه IP  و اینترنت داخلی IP VPN-Point to Cloud

  4/سرویس ارتباط نقطه به نقطه بدون پروتکل P2Pیا یک نقطه به چند نقطه P2MP

  5/سرویس ارتباط به شبکه X.25

Top

ارئه خدمات و سرویس در شرکت ارتباطات دیتا به چه صورتی است?

1/متقاضی بایستی درخواست خود را با ذکر آدرس و تلفن دقیق محل خط و اعلام پهنای باند مورد نیاز را در تهران به اداره کل مشترکین و متقاضیان دیتا در استانها به مرکز ارتباطات دیتای استان مربوطه تسلیم نماید.

2/بررسی در خصوص امکان واگذاری ارتباط در محل مورد تقاضا از طریق مرکز آبونه مخابراتی مربوطه به لحاظ تجهیزاتی ؛ تجهیزات IPوبه لحاظ ارتباطی سیم فیزیکی صورت پذیرفته و پس از حصول نتیجه مثبت مراتب به متقاضی اعلام می گردد.

3/متقاضی موظف می باشد نسبت به تکمیل مدارک پرونده مطابق آیین نامه های ابلاغی ظرف مهلت اعلام شده اقدام نماید.

4/پس از تکمیل پرونده و اخذ مجوز واگذاری ؛ میزان هزینه های پرداختی برابر تعرفه های مصوب کتبا به  متقاضی اعلام خواهد گردید .

5/مطابق ضوابط ؛معادل دو ماه آبونمان به عنوان پیش پرداخت و مبلغی به عنوان هزینه بربر تعرفه های مصوب از متقاضی اخذ خواهد گردید.

 

7/از تاریخ تحویل خط مشترک موظف به پرداخت صورتحسابهای صادره از سوی شرکت ارتباطات دیتا و ارسال اصل فیش پرداخت شده در تهران به اداره  کل دیتا و در سایر استانها به ادارات دیتای استانهای مربوطه می باشد صورتحساب هر دو ماه یک بار صادر می گردد.

8/در مورد متقاضیان سرویس اینترنت IPمتقاضی جهت دریافتaddress IP بایستی پس از واریز هزینه ها نسبت به تکمیل و ارسال فرم RIPEبه آدرسهای پست الکترونیک مراکز دیتای استانهای مربوطه و در تهران آدرس پست الکترونیک   nkh@itc.irا قدام نماید. 

تعدادaddress IP های واگذاری بر اساس ضوابط موجود مطابق پهنای باند واگذار شده خواهد بود.

9/در صورت هرگونه تغییر در آدرس پستی مشترک موظف به اعلام آدرس جدید به دیتا می باشد.

10/ در صورت نیاز به هر گونه تغییر در اشتراک واگذار شده اعم از تغییر پهنای باند و یا تغییر محل خط همچنین نیاز به هر گونه مشاوره فنی مراتب باید در تهران به اداره کل و در استانها به ادارات دیتای استان مربوطه اعلام شود.

11/مشترک بایستی در خصوص در خواست خط E1  بل شرکت مخابرات استان و در تهران با اداره کل توسعه و مهندسی استان تهران در بزرگراه کردستان نرسیده به ملاصدرا مجتمع مخابراتی شاهد طبقه 14 برج میانی مکاتبه نماید.

 

      6/همزمان با تکمیل فرم اشتراک یک نسخه قرارداد واگذاری خط به متقاضی تحویل می گردد که پس از امضای صورتجلسه تحویل خط ؛ متقاضی که از این پس مشترک نامیده می شود بایستی قرارداد را تکمیل و به دیتا تحویل نماید.
Top
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت مخابرات ایران منطقه لرستان می باشد.